Αναζήτηση:
Μετάβαση

 

Το Corpus Προφορικού Λόγου του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη) εμπίμπτει στο ερευνητικό πρόγραμμα Γλωσσική Διεπίδραση και Ανάλυση Συνομιλίας του ΙΝΣ με επιστημονικώς υπεύθυνη την καθηγήτρια Θ.-Σ. Παυλίδου (http://ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=148&lang=el).

Μάθετε περισσότερα »