Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Corpus of Spoken Greek IMGS
Search:
Go

 

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μετάφραση, διασκευή ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου των κειμένων με οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές διατάξεις του νόμου. Οι δικαιούχοι των πνευματικών δικαιωμάτων των συγγραφικών έργων απολαμβάνουν αποκλειστικά τα δικαιώματα αυτά και διατηρούν το δικαίωμα να ασκούν όλα τα προβλεπόμενα πρόσφορα μέτρα για την αντιμετώπιση της αμφισβήτησης ή προσβολής με οποιονδήποτε τρόπο από κάθε τρίτο αυτών των δικαιωμάτων.