Αναζήτηση:
Μετάβαση

 

Μέγεθος προσπελάσιμου υλικού και είδη λόγου

Η αναζήτηση λέξεων από την παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να γίνει μόνο σε τμήμα του Corpus Προφορικού Λόγου του ΙΝΣ. Το προσπελάσιμο υλικό αποτελείται από 40 καθημερινές συνομιλίες, 140 τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, 17 τηλεοπτικές συνεντεύξεις, συνολικού μεγέθους 499.334 λέξεων.