Αναζήτηση:
Μετάβαση

 

Μέγεθος προσπελάσιμου υλικού και είδη λόγου

Η αναζήτηση λέξεων από την παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να γίνει μόνο σε τμήμα του Corpus Προφορικού Λόγου του ΙΝΣ. Το προσπελάσιμο υλικό αποτελείται από 40 καθημερινές συνομιλίες, 140 τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, 8 τηλεοπτικές συνεντεύξεις, συνολικού μεγέθους 391.217 λέξεων.