Αναζήτηση:
Μετάβαση

 

Χρήση του Corpus για ποιοτική ανάλυση

Το ΙΝΣ διαθέτει – στα πλαίσια των δυνατοτήτων του – πρόσθετο υλικό από το Corpus Προφορικού Λόγου σε ενδιαφερόμενους/ες συναδέλφους εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τους ερευνητικούς τους στόχους. Για την παραχώρησή του θα πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική φόρμα (πατήστε εδώ) και να αποσταλεί με συμβατικό ταχυδρομείο στην παρακάτω διεύθυνση. Με την παραλαβή του υπογεγραμμένου εντύπου, αποστέλλεται ένα CD με το υλικό, το οποίο θα πρέπει να επιστραφεί με την ολοκλήρωση της έρευνάς σας.

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Καθηγήτρια Θεοδοσία Παυλίδου
Corpus Προφορικού Λόγου
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη]
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση <>.