Αναζήτηση:
Μετάβαση

 

Corpus Προφορικού Λόγου του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (ΙΝΣ)

Το Corpus Προφορικού Λόγου του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη) εμπίμπτει στο ερευνητικό πρόγραμμα Γλωσσική Διεπίδραση και Ανάλυση Συνομιλίας του ΙΝΣ με επιστημονικώς υπεύθυνη την καθηγήτρια Θ.-Σ. Παυλίδου. Αναπτύχθηκε πρωταρχικά με στόχο την ποιοτική ανάλυση της γλώσσας και της γλωσσικής επικοινωνίας, ειδικότερα από τη σκοπιά της Ανάλυσης Συνομιλίας, γεγονός από το οποίο απορρέουν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Μέρος όμως του Corpus μπορεί να χρησιμοποιηθεί on line και για ποσοτική ανάλυση.